Ze života kalousů
Vítáme vás na stránkách věnovaných online přenosu z hnízdění kalousů ušatých!

Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné sovy. Přesto je jen málokdo zná – v noci je nevidíme a přes den využívají na stromech své dokonalé maskovací zbarvení. Tyto sovy si vlastní hnízda nestaví a využívají např. opuštěná hnízda dravců a krkavcovitých ptáků. Na Břeclavsku ale začali kalousi před lety využívat i budky, které jsme původně připravovali pro poštolky obecné. Protože nás zajímalo, jak vlastně hnízdění kalousů probíhá, vyrobili jsme jednu speciální budku s kamerou uvnitř. Druhá kamera snímá budku z protějšího stromu a díky tomu můžeme společně sledovat dění v budce i okolo ní.

Kalousi začínají hnízdit časně zjara, samice snáší nejčastěji 5 čistě bílých vajec a zahřívá je cca 28 dnů. Protože snáší vajíčka ve dvoudenních intervalech a na snůšce sedí od druhé vejce, líhnou se mláďata postupně a věkový rozdíl je na nich dobře rozeznatelný. Na termín zahájení hnízdění má vliv průběh zimy, dostupnost potravy a také stáří hnízdících ptáků. Čím mírnější zima a větší množství potravy, tím dříve kalousi zahnízdí. Starší ptáci začínají hnízdit dříve než mladší.

Projekt živého přenosu z hnízdění kalousů realizujeme již 5. rokem. V roce 2018 vyvedli kalousi v budce 3 mláďata, v letech 2019 a 2020 se jim podařilo vyvést po 2 mláďatech. Zajímavé bylo, že v roce 2019 po kalousech v budce zahnízdily ještě poštolky obecné a odchovaly 4 mláďata. V hnízdní sezóně 2021 se kalousům povedlo zdárně vychovat 3 mláďata. Rok 2022 přinesl překvapení v podobě dvojího hnízdění stejného páru kalousů – v prvním vyvedli 3 mláďata a ve druhém také 3. Souhrnný sestřih videozáznamů z těchto hnízdění je k dispozici v sekci Předešlá hnízdění.

Poděkování partnerům

Na zajištění online přenosů z hnízdění kalousů spolupracujeme s našimi partnery a nadšenci, kteří jsou ochotni projekt technicky nebo finančně podpořit. Získané finanční příspěvky využíváme na krytí nákladů spojených s provozem online přenosu a s propagací tohoto projektu.


V úvodu letošním ročníku vysílání poskytly projektu podporu společnosti ASIO New, spol. s r. o., Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. a Nordic Telecom. Připravujeme žádost o dotaci z prostředků programu „Ochrana biodiverzity“, který spravuje Český svaz ochránců přírody.


se věnuje správě stejnojmenného území. Zahrnuje cenné oblasti Pálavy, Lednicko-valtického areálu a lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. Tato oblast je díky svým přírodním a kulturním hodnotám zařazena do prestižní světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Na projektu tato nezisková organizace spolupracuje od jeho počátku v roce 2018, protože ekologické vzdělávání a podpora výzkumu v území je jedním z pilířů jejího poslání a sdílíme společně podobný přístup k ochraně přírody a krajiny.


Společnost se spolu s ostatními společnosti skupiny ASIO věnuje vývoji, výrobě a dodávkám technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Nabízí konkrétní řešení pro rodinné domy, města a obce a průmysl a pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti organizuje zajímavé vzdělávací semináře. Na projektu spolupracuje od jeho počátku a spojení s tímto projektem je pro tuto společnost symbolické – jejich zakladatelé se totiž při výběru názvu společností inspirovali částí vědeckého názvu kalouse ušatého (Asio otus).


Datový přenos pro online vysílání zajišťuje společnost . Experti této společnosti spolupracují na projektu od jeho počátku (v předchozích letech ještě v rámci společností OXID Networks, s.r.o. a Libli, spol. s r. o.) a pomáhali s nastavením technické stránky přenosu. Společnost Nordic Telecom poskytuje telekomunikační služby v pásmu 3,7 GHz (5G-ready technologie), na optické síti i kvalitní WiFi technologii. Nabízí pevné připojení k internetu xDSL a prostřednictvím partnerských sítí funguje také jako plnohodnotný virtuální mobilní operátor.


Realizaci projektu napomáhají kromě firem a společností také fyzické osoby. Za pomoc a podporu online vysílání děkujeme:
Janu a Alžbětě Rudolfovým
Miloslavu Steinbauerovi
Heleně Ulbrechtové


Mgr. Libor Opluštil

Český svaz ochránců přírody Břeclav

Kontakt: zezivotakalousu@gmail.com

Zpracování a střih videí

Karolína Opluštilová

Zpracování systému webových stránek

Filip Opluštil17.03.2023
Tímto videem se vracíme o dva dny zpět, kdy samice zpozorovala v blízkosti hnízda nějaké nebezpečí. Zůstala sedět na vejcích a bedlivě své okolí sledovala. Je vidět, jak zaostřuje oči, upřený pohled a soustředění dokládají napřímená „ouška“ a poté přechází do mimikry stažením per na hlavě. Kdyby seděla na větvi, své tělo by úplně zúžila a protáhla i s „oušky“ vzhůru, rozšířila zorničky a oči by přimhouřila tak, že by oranžová duhovka téměř nebyla vidět. Kalousi tak imitují pahýl větve a maskovací zbarvení jejich peří jim v tom výrazně pomáhá.16.03.2023
Na začátku letošního vysílání jsme si říkali, čím nás asi kalousi překvapí letos? Tak teď už to víme - mimořádnou sedmikusovou snůškou! Podle údajů v literatuře (Fauna ČR - Ptáci) bylo z necelých 700 sledovaných případů hnízdění kalousů jen 6% hnízdění se sedmi vejci. Jsme tedy svědky opravdu výjimečné situace, kterou kalousi reagují na vnější vhodné podmínky – zejména kvalitu a dostupnost potravy. Zároveň je ale také velmi pravděpodobné, že se jim nepodaří vyvést všech 7 mláďat, protože mezi nejmladším a nejstarším mládětem by byl věkový rozdíl 12 dní. Zkušenosti z minulých let dokazují, že se ti nejmladší sourozenci málokdy dokáží mezi staršími mláďaty při přebírání potravy prosadit, postupně zaostávají až nakonec uhynou. Takové bývá neúprosné pravidlo přírodního výběru. Ale nepředbíhejme – budeme s napětím sledovat, jak se situace bude dále vyvíjet!14.03.2023
V letošním roce začíná na lokalit projevovat populační gradace hrabošů. Nejinak to nejspíš bude i v okolí našeho hnízda, protože kalousi na to zareagovali nadstandardní snůškou 6 vajec. V uplynulých letech jsme v této budce zaznamenali snůšku 6 vajec v letech 2019 a 2021, ale tehdy se kalousům povedlo vychovat jen 2 a 3 mláďata. Příčinou byl tehdy pravděpodobně prudký pokles populace hrabošů během jara a z toho plynoucí nedostatek potravy pro mláďata. Budeme proto s napětím sledovat, jak se povede kalousům letos. Po dlouhém sezení na vejcích se zdá, že má samice pořádně ztuhlé klouby, což je znát na její nemotorné přípravě k odletu z budky. Naopak při příletu někdy do hnízda hupsne tak prudce, že máme obavy o osud vajec!12.03.2023
Kalousi mají ode dneška ve snůšce pět vajec, což je standardní počet. Samice jej snesla v obvyklém dvoudenním intervalu a všechna vejce poctivě zahřívá. Samec jí po setmění přináší potravu – v posledních dnech jsou to téměř výhradně hraboši polní. Je to dokladem toho, že je jich v okolí dostatečné množství a kalousům se v prozatím nízkém porostu na blízkém poli a loukách dobře loví.11.03.2023
Během dne foukal nárazový silný vítr a pocitová teplota byla mínus 4 C. Jak je vidět, nepřízeň počasí ale samici na snůšce nijak nerušila. Na otevřeném hnízdě by to bylo horší, stává se, že za silného větru stará hnízda dravců spadnou nebo se poškodí.09.03.2023
V noci jsme v budce zaznamenali čtvrté vejce. Stalo se to ve chvíli, kdy samec ulovil pro samici hraboše a ta si jej odletěla spořádat mimo hnízdo. Kalousi mívají obvykle 5 vajec, takže je pravděpodobné, že v budce ještě další vajíčko přibude. V letech hojných na potravu mívají kalousi 6 a někdy dokonce 7 vajec. Uživit tak početnou rodinu pak ale není jednoduché. Pokud není dostatek vhodné kořisti, může se pak stát, že kvůli věkovému a velikostnímu rozdílu mezi mláďaty ta nejmladší zaostávají až nakonec uhynou.08.03.2023
Dnes se snůšce objevilo třetí vejce. Samice na vejcích sedí poměrně pevně a hnízdo po setmění neopouští jako v přechozích dnech. Není proto snadné na záběrech zjistit, kolik vajíček pod sebou schovává. Tentokrát samec přinesl vypaseného hraboše, samice jej spolkla rovnou v budce.06.03.2023
Přesně podle harmonogramu – po dvou dnech snesla samice další vejce. Nejčastěji mívají kalousi ve snůšce 4-5 vajec, záleží na množství dostupné potravy a na zdravotní kondici hnízdního páru. Letos pravděpodobně nastane po 4 letech pravidelná gradace hrabošů, mírná zima jejich populaci příliš neoslabila a pokud nebude jaro chladné a mokré, budou mít dravci a sovy potravy dost a dost.05.03.2023
Oba kalousi mají odteď pádný důvod hlídat si bedlivě své hnízdo. První vejce svou bílou barvou silně kontrastuje s hnízdním podkladem a pokud by je samice přes den svým tělem nezakrývala, mohlo by se stát kořistí např. vran. Takto jsou ohrožena především vejce kalousů na starých hnízdech dravců. I proto samice musí sedět přes den pevně na hnízdě a své vejce nejen zahřívat, ale také schovávat. Když se večer na chvíli z hnízda vzdálí (vyprázdnit se, vyvrhnout vývržek nebo převzít potravu od samce), vystřídá ji samec krátce v hlídání hnízda. Vejce ale samec nezahřívá, to je u kalousů jen na samici.04.03.2023
Dnes zůstala samice v budce i během dne. V předchozích letech to bylo předzvěstí toho, že se chystá snést první vejce. A opravdu – když se samice v podvečer zvedla a opustila na krátkou dobu budku, objevilo se před kamerou první vejce z letošní snůšky! Je to o dva dny dříve než v loňském roce, kdy jsme první vejce zaznamenali 6. března. Letošní vejce je tak nejčasnější začátek hnízdění za dosavadní šestiletou historii našeho online přenosu. Pokud půjde vše podle předpokladů, vylíhne se toto mládě kolem 1. dubna.01.03.2023
Hnízdní pár kalousů si budku hlídá, samec po setmění přilétá do budky a svým krátkým houkáním obhajuje hnízdiště. Láká tak zároveň do budky i samici, která jej zakrátko přilétá vystřídat. Sama se pak věnuje úpravě hnízda – přerovnává stébla trávy, vytlačuje a vyhrabává hnízdní důlek. Teploty venku jsou v noci zatím pod bodem mrazu, přes den vystupují o několik stupňů výš. Průběh počasí ovlivňuje začátek hnízdění, v loňském roce snesla samice první vejce 6. března (to bylo ale venku tepleji).26.02.2023
Po setmění přiletěl do budky nejprve samec a poté i samice, která v nové výstelce vytlačovala hrudí tělem hnízdní důlek a přebírala hnízdní materiál. Kamery se pořád trochu mlží, ale podle zkušenosti z předchozích let musíme vytrvat, s teplejším počasím nebude v kamerách voda tolik kondenzovat a obraz projasní.26.02.2023
Čas před zahájením hnízdění se krátí, a i když bylo dnes velmi nevlídno (silný studený vítr, teploty něco málo nad nulou, poletující sníh), nezbylo než se vydat se do korun stromů. Na místě jsme rozebrali a vyčistili obě kamery, instalovali do nich nové microSD karty a vyměnili v budce výstelku. Zkontrolovali jsme upevnění budky i obou kamer. V „technické místnosti budky“ bylo třeba mezi kabely pečlivě vysmejčit, vymést pavučiny a vyšťouchat zimující hmyz (pavouky, ploštice, zlatoočka). Na podstavci vnitřní kamery jsme našli dokonce 4 hliněné kokony od samotářských včel nebo vosiček. Jak je vidět, budka pro kalouse poskytuje zázemí nejen sovám. Hmyzí domek to ale být nemůže, jinak bychom skrze pavučiny a nalepené smetí moc z online přenosu neměli…25.02.2023
Dnes jsme po zimní pauze začali zprovozňovat kamerový systém. Kalousi už jsou v toku a my jsme byli samozřejmě zvědaví, jestli se kalousi v budce zahnízdí i v letošním roce. Zajistili jsme napájení kamer a do vlasových pytlíků za budkou jsme nastříkali odpuzovače proti kunám, abychom snížili riziko nezvané návštěvy. Brzy po setmění do budky přilétl kalous s kroužkem na pravé noze. Podle chování a hlasu je to pravděpodobně samec z loňského páru. Radost nám trochu ubraly šmouhy na obraze kamer, bude třeba je co nejdřív znovu zkontrolovat vyčistit.Partnery prvního ročníku projektu byly společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., OXID Networks a Zabezpečovačky – Aleš Severa.Patří jim velký dík za to, že podpořili zajímavou myšlenku zprostředkování přírodního dění a ochrany přírody laické i odborné veřejnosti. Díky jejich finanční, technické nebo konzultační podpoře bylo možné zahájit přenos z hnízdění kalousů ušatých, který nebyl nikde jinde v Evropě realizován. Tato spolupráce umožnila úspěšnou realizaci projektu, který měl řadu velmi pozitivních reakcí z tuzemska i ze zahraničí a stala se zásadním impulsem pro pokračování projektu v dalších letech.


Chtěli bychom na tomto místě velmi poděkovat všem, kteří online přenos z hnízdění kalousů a poštolek v roce 2019 podpořili. Vyjádřili tím nejen svou společenskou zodpovědnost k životnímu prostředí, ale také ochotu přispět k poznávání a propagaci zajímavostí z naší krásné přírody.

On-line přenos byl realizován za finanční podpory programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Prezentované informace nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů. http://biodiverzita.csop.cz.Projekt svými finančními prostředky a technickou pomocí podpořily společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., Libli, spol. s r. o.Děkujeme také za příspěvky zaslané nadšenci, kteří online přenos sledovali.


Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu v roce 2020.
Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu v roce 2021.
Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu v roce 2022.
Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2022.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2021.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2020.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2019.Záznam z hnízdění poštolek obecných v roce 2019.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2018.


projekt podporují