Ze života kalousů
Vítáme vás na stránkách věnovaných online přenosu z hnízdění kalousů ušatých!

O projektu

Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné sovy. Přesto je jen málokdo zná – v noci je nevidíme a přes den využívají na stromech své dokonalé maskovací zbarvení. Tyto sovy si vlastní hnízda nestaví a využívají např. opuštěná hnízda dravců a krkavcovitých ptáků. Na Břeclavsku si ale kalousi oblíbili i budky, které jsme původně vyvěšovali pro poštolky obecné. Protože nás zajímalo, jak vlastně hnízdění kalousů probíhá, vyrobili jsme jednu speciálně upravenou budku s vnitřní IP kamerou. Druhá IP kamera snímá budku z protějšího stromu a díky tomu můžeme společně sledovat dění v budce i okolo ní. Obě kamery jsou díky svému infračervenému přísvitu schopny snímat dění i v noci, takže sledování dění v budce může běžet nepřetržitě.

Kalousi začínají hnízdit časně zjara, samice snáší nejčastěji 5 čistě bílých vajec a zahřívá je cca 28 dnů. Protože snáší vajíčka ve dvoudenních intervalech a na snůšce sedí od druhé vejce, líhnou se mláďata postupně a věkový rozdíl je na nich dobře rozeznatelný. Na termín zahájení hnízdění má vliv průběh zimy, dostupnost potravy a také stáří hnízdících ptáků. Čím mírnější zima a větší množství potravy, tím dříve kalousi zahnízdí. Starší ptáci začínají hnízdit dříve než mladší.

Projekt živého přenosu z hnízdění kalousů realizujeme už 7. rokem. V roce 2018 vyvedli kalousi v budce 3 mláďata, v letech 2019 a 2020 se jim podařilo vyvést po 2 mláďatech. Zajímavé bylo, že v roce 2019 po kalousech v budce zahnízdily ještě poštolky obecné a odchovaly 4 mláďata. V hnízdní sezóně 2021 se kalousům povedlo zdárně vychovat 3 mláďata. Rok 2022 přinesl překvapení v podobě dvojího hnízdění stejného páru kalousů – v prvním vyvedli 3 mláďata a ve druhém také 3. V roce 2023 budku obsadili nejdříve kalousi (vyvedli 5 mláďat) a hned po nich v budce vyhnízdily ještě poštolky obecné – těm se podařilo vychovat 4 mladé. Sestřih videozáznamů z těchto hnízdění je k dispozici v sekci Předešlá hnízdění.

Poděkování partnerům

Na zajištění online přenosů z hnízdění kalousů spolupracujeme s našimi partnery a nadšenci, kteří jsou ochotni projekt technicky nebo finančně podpořit. Získané finanční příspěvky využíváme na úhradu nákladů spojených s provozem online přenosu a s propagací tohoto projektu.


V úvodu letošním ročníku vysílání poskytly projektu podporu společnosti ASIO New, spol. s r. o., Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. a Nordic Telecom. O finanční příspěvek jsme požádali také Ústřední výkonnou radě Českého svazu ochránců přírody (v rámci programu „Ochrana biodiverzity“).


se věnuje správě stejnojmenného území. Zahrnuje cenné oblasti Pálavy, Lednicko-valtického areálu a lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. Tato oblast je díky svým přírodním a kulturním hodnotám zařazena do prestižní světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Na projektu tato nezisková organizace spolupracuje od jeho počátku v roce 2018, protože ekologické vzdělávání a podpora výzkumu v území je jedním z pilířů jejího poslání a sdílíme společně podobný přístup k ochraně přírody a krajiny.


Společnost se spolu s ostatními společnosti skupiny ASIO věnuje vývoji, výrobě a dodávkám technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Nabízí konkrétní řešení pro rodinné domy, města a obce a průmysl a pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti organizuje zajímavé vzdělávací semináře. Na projektu spolupracuje od jeho počátku a spojení s tímto projektem je pro tuto společnost symbolické – jejich zakladatelé se totiž při výběru názvu společností inspirovali částí vědeckého názvu kalouse ušatého (Asio otus).


Datový přenos pro online vysílání zajišťuje společnost . Experti této společnosti spolupracují na projektu od jeho počátku (v předchozích letech ještě v rámci společností OXID Networks, s.r.o. a Libli, spol. s r. o.) a pomáhali s nastavením technické stránky přenosu. Společnost Nordic Telecom poskytuje telekomunikační služby v pásmu 3,7 GHz (5G-ready technologie), na optické síti i kvalitní WiFi technologii. Nabízí pevné připojení k internetu xDSL a prostřednictvím partnerských sítí funguje také jako plnohodnotný virtuální mobilní operátor.


Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 7000 členů. V rámci národního programu Ochrana biodiverzity je realizováno široké spektrum aktivit zaměřených na zachování a obnovu druhové rozmanitosti, péči o vzácné biotopy či podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rámci programu tak ČSOP provádí např. mapování výskytu orchidejí, vážek, lesních mravenců, obojživelníků, velkých šelem nebo starých krajových odrůd ovocných dřevin. Kromě mapování se realizují rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organismů, jako je čištění, oprava a instalace budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. V období tahu obojživelníků jsou z podporou programu zajišťovány desítky úseků silnic a přeneseny tisíce jedinců, pro plazy jsou budovány a obnovovány suché kamenné zídky atd.


Program „“ finančně podpořily organizace: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Nadace Ivana Dejmala a Lesy České republiky, s. p. - generální partner programu, společnost Billa, Nadační fond Veolia a společnost NET4GAS.


Realizaci projektu napomáhají kromě firem a organizací také fyzické osoby. Za pomoc a podporu online vysílání děkujeme Janu a Alžbětě Rudolfovým!


Mgr. Libor Opluštil

Český svaz ochránců přírody Břeclav

Kontakt: zezivotakalousu@gmail.com

Zpracování a střih videí

Karolína Opluštilová

Zpracování systému webových stránek

Filip Opluštil29.02.2024
Samice se ozývá táhlým nenápadným voláním.23.02.2024
Samec zůstává v blízkosti budky, každý večer do ní zalétá a upravuje výstelku budoucího hnízda. Na pozadí je slyšet hlas samice, která zůstává zatím venku.21.02.2024
Důležitou součástí přípravných prací před hnízdní sezónou je ochrana budky proti kunám. Konstrukce a umístění budky bohužel neumožňuje vyloučit riziko, že se do ní dostane kuna. Kuny jsou totiž velmi šikovné šelmy a příroda je vybavila vším, co mohou jako predátoři potřebovat. Výborně šplhají a skáčou, jsou velmi bystré a dostanou se téměř kamkoliv. Zabránit jim v tom je složité – v případě naší budky jsme proto použili alespoň pachové odpuzovače, které jsme rozprášili uvnitř i vně budky a na patu kmene. K budce máme zvenku připevněn i pytlík s vlasy, což by mělo pomoci kunu odradit. Lidský pach z vlasů jsme umocnili dávkou z pachového odpuzovače a budeme doufat, že se i letos kuny budce vyhnou.21.02.2024
Pravidelné návštěvy kalousů jsou předzvěstí toho, že hnízdění už brzy začne. A protože na krytech kamer po zimě ulpěly smítka a vlákna, bylo nutné podniknout cestu vzhůru do korun borovic. S jištěním pomohly horolezecké úvazky a obě kamery byly na místě rozmontovány. I tentokrát to znamenalo vyhnat do škvír techniky zalezlý zimující hmyz (mravence, pavouky, ploštice), pečlivě a opatrně vše vyčistit a opatřit skleněné kryty ochrannou vrstvou proti mlžení.17.02.2024
Kalousi zalétají do budky po setmění, samec vytlačuje svou hrudí v nové výstelce budky hnízdní důlek a chystá tak místo pro hnízdění. Oba ptáci svými hlasovými projevy dávají najevo ostatním, že toto teritorium je jejich. Potvrdilo se, že záběry z kamer jsou kvůli aktuálním teplotním změnám i letos v předjaří mírně zamlžené a že bude třeba obě kamery před započetím hnízdění vyčistit.16.02.2024
Dnes jsme po zimní pauze opětovně zprovoznili kamerový systém. Znamenalo to přinést a zapojit napájecí baterii, prověřit spoje mezi technickými součástkami a odstranit nashromážděné pavučiny a smítka. Předpokládali jsme, že by kalousi mohli budku už brzy obsadit, takže bylo potřeba mít vše připravené a odzkoušené. Radostnou podívanou nám kamery přinesly ještě tentýž večer – do budky přilétl samec, potřepáváním křídly lákal samici do budky a ta vzápětí přiletěla. S ohledem na letošní mírnou zimu je možné, že si budku hlídají už delší dobu. Samec má kroužek na pravé noze a dá se tedy předpokládat, že se v budce chystá hnízdit stejný pár jako vloni.Partnery prvního ročníku projektu byly společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., OXID Networks a Zabezpečovačky – Aleš Severa.Patří jim velký dík za to, že podpořili zajímavou myšlenku zprostředkování přírodního dění a ochrany přírody laické i odborné veřejnosti. Díky jejich finanční, technické nebo konzultační podpoře bylo možné zahájit přenos z hnízdění kalousů ušatých, který nebyl nikde jinde v Evropě realizován. Tato spolupráce umožnila úspěšnou realizaci projektu, který měl řadu velmi pozitivních reakcí z tuzemska i ze zahraničí a stala se zásadním impulsem pro pokračování projektu v dalších letech.


Chtěli bychom na tomto místě velmi poděkovat všem, kteří online přenos z hnízdění kalousů a poštolek v roce 2019 podpořili. Vyjádřili tím nejen svou společenskou zodpovědnost k životnímu prostředí, ale také ochotu přispět k poznávání a propagaci zajímavostí z naší krásné přírody.

On-line přenos byl realizován za finanční podpory programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Prezentované informace nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů. http://biodiverzita.csop.cz.Projekt svými finančními prostředky a technickou pomocí podpořily společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., Libli, spol. s r. o.Děkujeme také za příspěvky zaslané nadšenci, kteří online přenos sledovali.


Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu v roce 2020.
Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu v roce 2021.
Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu v roce 2022.
Záznam z hnízdění kalousů ušatých a poštolek obecných v roce 2023.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2022.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2021.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2020.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2019.Záznam z hnízdění poštolek obecných v roce 2019.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2018.


projekt podporují